Компания sTech е предоставящ съвместни услуги на нa UNIQA застрахователни Компании в региона на югоизточна Европа, a главният фокус на търговските й дейности са IT решения, търговски анализ, управление на проекти, целев търговски модел и моделиране на продукта на застраховането. Компанията е учредена през 2012 година като съвместна инициатива в региона, с цел да се съберат най-добри екипи които с изключителните си знания и умения ще осигурят дългосрочно качество на услугите чрез културата на непрекъснатия прогрес.

IT следи дейността

Ние дизайнираме, прилагаме и управляваме с най-новите IT услуги и решения за застрахователните компании. sTech „cloud“ системи, със силна безопасностна политика и надеждна инфраструктура, предоставя възможност на клиентите да се фокусират на основните си търговски дейности и да осъществят единните търговски цели. Продължаваме да надвишаваме очакванията на своите клиенти в динамичната бизнес среда, максимизирайки стойността на продукта, a едновременно минимизирайки време и финансовите разноски за постигане на оптималните резултати.

 

Вие сте човек който е готов да учи, отворени сте за нови възможности, заинтересувани сте от проучване на застрахователния бизнес. Желаете да бъдете част от екипата на международните експерти които притежават изключително образоавние и опит и да бъдете част от културата на ефекта. Уважавате стабилно партньорство, дългосрочна визия, посветеност към провеждане на важните стратегични проекти. Предпочитате да работите в средата която насърчава персонала, разпознава талантите и предоставя възможности за развитие на кариерата.

Вие сте човек който поема инициативата – регистрирайте се за да станете част от нашия екип!

Oтворени позиции