Др Видан Маркович, CEO

  • Home
  • News
  • Др Видан Маркович, CEO

Др Видан Маркович, CEO

Началото на 2018 година отбеляза пристигането на нашия нов генерален директор, проф.
Д-р Видан Маркович, успешен топ мениджър в областта на информационните технологии
и застраховането.

Освен импресивните резултати които постига в бизнес средите, дълго години работи и
като професор на Факултет за организационните науки в Белград, както и на Факултет на
техническите науки в Нови Сад.

Видановият интернационален опит, придобиван в Канада и Сърбия, ще обезпечи по-
нататъшното развитие на sTech и донесе подобренията в ежедневните работни процеси.