За нас

Компанията sTech e учредена през 2012 година с цел да стане надежден партньр и предоставящ услугите на UNIQA застрахователни компании в региона на югоизточна Европа.

Със екипа си, Компанията sTech е станала дизайнер и носител на IT стратегия в региона наюгоизточна Европа на основание на знание и опита на UNIQA Група, местните експертизи и бизнес потребления на пазара на югоизточна Европа.

Брой на нашите служители и нататък се увеличава, зрелостта на нашите IT решения e все по-голяма в областта на технологията, архитектурата, стандарта по сигурността, use case modelling и автоматизираното тестване. Успешно поддържаме ползване на няколко значителни и голями IT решения в целия регион на югоизточна Европа и нашата амбиция е да довършиме развитието на съвместната система която съдържа съществото на застрахователната дейност, a която сами сме развили във всичките UNIQA компании в региона.

С едноличния акционер, UNIQA International AG чието седалище се намира във Виена, Компанията sTech предлага стабилна среда със силен капитал в основата, едновременно постигайки амбициозен растеж.

www.uniqagroup.com