ECM и BPMS

sTech e успешно имплементирал ECM в следните UNIQA компании:

 • UNIQA Хърватско
 • UNIQA Сърбия
 • UNIQA Черна Гора
 • UNIQA България
 • UNIQA Босна

Напълно същата система се използва от години в UNIQA компании в Австрия,Чехия,Словакия, Унгария, Полша…

ECM

*Система за управление на документи

ECM представлява цялостно решение за превръщане на хартиени документи в електронни, въпреки че претръсването и управлението на съхранените документи с помощта на предварително дефинирани и мапирани бизнес процеси.

КОМПОНЕНТИ

Scan и Capture клиент

 • Scan клиентът се ползва за превръщане на хартиени документи в електронен формат
 • Capture клиентът се ползва за индексиране на документи, задаване на предварително определен набор атрибути за всеки сканиран или импортиран документ
 • Изпращане на документи в архива – софистициран и сигурен център за данни

ECM Клиент

Web based клиент за бързо и лесно търсене и преглед на документи със стриктно дефинирани потребители и потребителски права

 • Инструменти за следене и докладване
 • Пълно наблюдение на DMS
 • Креиране на различни DMS доклади и статистики

Web услугите

Web услугите се ползват за интегриране с останалите IT системи. Aкциите които могат да се извършват във уеб клиента, също така могат да се извършват чрез уеб услуги: upload, download, търсене, промяна на атрибути, изместване от една архива в другата…

Интегрирането на ECM към вече наличните IT решения в компанията значително увеличава стойността и използваемостта на всички системи.

sTech e успешно имплементирал BPMS в следните UNIQA компании:

 • UNIQA Хърватско
 • UNIQA Сърбия
 • UNIQA Черна Гора
 • UNIQA България (в България се ползва успешно и като системата за обработка на щети)

BPMS

The Business Process Management System (BPMS) е web based клиент за управление на бизнес процесите и с BPMS таскове.

BPMS e тясно интегриран с ECM, a с допълнителните функционалности както са интеграция с имейла, SLA мениджмънт… може значително да влияе върху увеличение на продуктивността на компанията правейки бизнес процесите гъвкави и лесно управляеми.