IT Услуги

Нашите инженери са топ експерти в областите:

 • Active Directory
 • Vmware
 • Cisco
 • Fortinet
 • MS Windows OS + MSSQL
 • Linux
 • Avaya, IP Telephony

Секторът за управление на IT услуги осигурява IT услуги които са фокусирани,приспособени към клиентите и с оптимизирани разходи, и които включват няколко етапа, начиная от уточняване на стратегия и услуги, чрез дизайна, транзиция, до операции и непрекъснати подобрения.

Ние създаваме, предоставяме и поддържаме:

 • Много високо качество на IT услуги, в областта на достъпността, непрекъснатостта и сигурността на ресурси за регион на югоизточна Европа
 • Стандартизацията на IT услуги
 • Услуги приведени в съответствие с UI групова стратегия, SEE региона и бизнес стратегията на клиентите

Нашата инфраструктура се основава на cloud, постоянно поддържа някои от главните бизнес процеси на нашите клиенти в региона на югоизточна Европа и другите страни на UI групация, включително:

 • BPMS (България, Сърбия, Хърватско, Черна Гора)
 • Jira / Confluence (България, Сърбия, Унгария, Хърватско, Черна Гора, Словакия, Румъния, Босна и Херцеговина)
 • SEE Контакт център (България, Сърбия, Хърватско, Черна Гора)
 • DMS Web Services (България, Сърбия, Хърватско, Черна Гора)