Meниджмънт

sTech Компания, в собственост на UNIQA International AG, е учредена с цел на UNIQA компании в югоизточна Европа да предостави съвместни и модерни IT и бизнес решения, които са в съответствие с бизнес модела на UNIQA група и да поддържа бизнес стратегия в региона.

Надзорен съвет

Erik Leyers (Ерик Лейърс), Председател на надзорен съвет

Vinzenz Benedikt (Винченц Бенедикт), Член/ заместник-председател на надзорен съвет
Alexander Breit (Александер Брейт), Член на надзорен съвет
Georg Gfrerer (Георг Гфрерър), Član nadzornog odbora
Michael Ornik – Muellner (Майкъл Орник – Муелнър), Член на надзорен съвет

sTech Meниджмънт

Д-р Видан Маркович, Генерален директор

  • Синиша Нишич, Директор на дирекция за финансите и счетоводството
  • Maя Радованович, Директор на дирекция за софтуърни решения
  • Ивана Джорджевич, Мениджър в сектор за управление с проекти и качество
  • Драгана Йонич, Мениджър в сектор за бизнес организация
  • Милорад Миливойевич, Мениджър в сектор за управление на IT услуги