Mисия

IT решения които предоставяме в UI SEE региона и в страните, като „end-to-end“ услуги, са дизайнирани така че могат бързо да се приспособят към динамичните промяни в дейността и в техноложката еко система, както и да отговорят на всички предизвикателства на застрахователния пазар. Решенията са приспособени за комуникацията в реално време, със системите които събират и ютилизират клиентските и партньоорските жизнени цикли на състоянието и поведението за да се поддържа проактивно предоставяне на най-добрите продукти и услуги на нашите клиенти и бизнес партньорите, където и да било, когато и да било и с което и да било устройство.