Презентиране на стратегията на компанията на своите трудово заети

  • Home
  • News
  • Презентиране на стратегията на компанията на своите трудово заети

Презентиране на стратегията на компанията на своите трудово заети

След одобряване на стратегията и бюджета за години пред нас, беше проведена и презентацията за всички трудово заети, защото вярваме че целите се постигат когато сме прозрачни, целите ни ясни и всички работиме като екип.