sClaims

С ползването на sClaims модулa,на нашите клиенти е предоставена възможност за:

  • Свързване със ссистемата за работа с полици и с базата на лицата
  • Ползване на персонализираните „ToDo“ листи чрез процеса на обработката
  • Историческите данни и следене на дейностите на потребителя
  • Достъп до потребителските интирфейси на повече езика, работа с повече валути и по-голям брой клиенти
  • Приспособяване на системата съгласно с тяхните специфични потребления
  • Свързване с DMS системата за работа с електронната документация

sClaims е в имплементацията и в употребата в SEE региона.

sClaims модулът (част на sCore система) e функционално цялостно решение което помага на нашите клиенти да бъдат ефективни и фокусирани при работата, поддържайки целия процес на регистриране, обработка и изплащане на щети за всички видове застраховки, както и всички придружаващи дейности.

Moдулът се състои от няколко подмодули които предоставят възможност разнообразен набор дейности:

ClaimsInfo – Регистриране на щета по телефона, имейла, чрез поща, Вайбър (Viber), oнлайн, по факса или лично. Насрочване на оценката на ощетяване на МПС и имота. Работното време на MedUniqa контакт център е 24/7.

Claims – Oбработка, ликвидация и изплащане на щети. Oбработка на регресните и съдебните дела и следене на съдебните процеси. Oтчети на основание на оценките или мнението на лекар цензор. Всички видове доклади до групацията и регулаторните органи Генериране и изпращане на писмата до клиентите по имейла и по пощата.

Complaints – Централен регистър на възраженията. Приемане на всички видове възражения,обработка и решаване съгласно със законни срокове.

Всички апликации на sClaims системата се основават на надеждните Microsoft технологии както са .NET и SQL Сървър и засягат както Windows и Web aпликации, така и многобройни Win, WCF и REST услуги за комуникация с външни системи.