sCore

С ползването на sCore решения на нашите клиенти се предоставя възможност за:

 • Подобряване на качеството на услуга в ерата на дигитализацията
 • Свързване със системите за работа с полици и с базата на лицата чрез различни устройства
 • Гъвкава авторизация и автентификация
 • Исторически данни и докладване съгласно с регламенти
 • Достъп до потребителсике интерфейси на повече езика, работа с повече валути и с по-голям брой клиенти
 • Приспособяване на системата съгласно с тяхните специфични потребления

sCore система е в имплементацията и в употребата в SEE региона.

sCore е всеобхватно интегрирано решение което поддържа всички ключови процеси за дейността на застрахователна компания, oт издаване на договор за застраховане до процеса на регистриране, обработване и изплащане на щета. Основава се на опита и нуждите на бизнеса, sCore oблекчава на застрахователния персонал да отговорят на пазарните изисквания и лесно се приспособят към новите трендове.

Дизайнирахме модуларна и гъвкава система,която поддържа специфични процеси на дейността. Сестимата се основава на модерните IT решения, с което оптимизираме оперативните разходи, разноските по подръжка и разноските за по-нататъшното развитие. На нашите клиенти е предоставена възможност да имплементират модули съгласно с нуждите си и приоритетите си в дейността.

sCore sistem модули:

sCore POS – Уеб апликация която поддържа целия жизнен цикъл на договора, с подмодулите:

 • Продажба
 • Поддръжка на договора (oтчети, възстановяване, анекcи, развалянията)
 • Конфигурация на продукта

VP/MS rule engines – VP/MS калкулативен и процесен модул са базирани на многократно употреблявани компоненти и поддържат калкулации съгласно с бизнес правилата и облекчават управление на жизнения цикъл на продукта.

sClaims – решение което поддържа целия процес по регистрация,обработка и изплащане на щети за всички видове застраховки, с подмодулите:

 • ClaimsInfo
 • Claims
 • Complaints

Business Entities – Уеб модул за поддържане на информации за комитенти и всички участници в ключовата част на дейността.

Documents – Вписване, сканиране, съхранение и разпространяване на документация с възможност на интеграция с външните DMS системи – oсигурена пълна работа „без хартия”.